Jest to symbol zastępczy subdomeny norbert.club-blog.fr